fbpx

รูปแบบกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

แน่นอนการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ แม้ว่าผู้สูงอายุจะเป็นวัยที่มีกิจกรรมในการออกกำลังกายน้อยลง การเคลื่อนไหวไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อน ต้องอาศัยความพยายามอยู่ไม่น้อย ซึ่งการมีรูปแบบแนวทางให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับวัยจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยคำนึงรูปแบบความชอบ ความปลอดภัย และประโยชน์ ดังนี้
1. กิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถทำเป็นกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองที่บ้าน
  2. กิจกรรมการเดินทาง
   3. กิจกรรมสันทนาการงานอดิเรก
    4. กิจกรรมในรูปแบบการออกกำลังกายง่ายๆ
     5. กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
รู้แบบนี้แล้ว ลองทำกิจกรรมทั้ง 5 อย่างตามเหมาะสม รับรองว่าจะเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุได้อย่างแน่นอนมาเริ่มต้นขยับร่างกายวันละนิด เพื่อสุขภาพที่ดีกันค่ะ