fbpx

“ต้อกระจก” โรคยอดฮิตในผู้สูงวัย

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยของผู้สูงอายุ..อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย เสื่อมไปตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง “ดวงตา” ก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่มีความเสื่อมไปด้วยเช่นกัน และหนึ่งในโรคตาที่พบมากในผู้สูงอายุคือ “โรคต้อกระจก”
โรคต้อกระจก ในระยะแรก มักทำให้คนไข้มีการมองเห็นลดลง จากการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตา และอาการตามัวจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเลนส์แก้วตามีความขุ่นมากขึ้น ทำให้แสงเข้าสู่ดวงตาได้น้อยลง ส่งผลให้การใส่แว่นไม่ช่วยให้การมองเห็นชัดเจนขึ้นอย่างเดิมหากไม่ได้รับการรักษาในเวลาที่เหมาะสม ต้อกระจกอาจลุกลามและทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ นั่นคือ โรคต้อหิน ซึ่งจะทำให้คนไข้มีความดันตาสูงขึ้น มีอาการปวดตา ตาแดง และการมองเห็นลดลงเพิ่มขึ้น หากยังไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจทำให้คนไข้สูญเสียการมองเห็นได้ในที่สุด ถึงแม้ในปัจจุบันภาวะต้อหินแทรกซ้อนนี้พบได้น้อย เนื่องจากคนไข้ส่วนใหญ่สนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น เมื่อมีอาการเจ็บป่วยมักรีบมาพบแพทย์ทันที ปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดโรคต้อกระจก
แม้ว่า “โรคต้อกระจก” จะเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้อย่างปลอดภัย แต่การป้องกัน และดูแลสุขภาพดวงตาของเราให้ดีอยู่เสมอ จะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคต้อกระจก ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อทุกคนจะได้มีดวงตาที่มีคุณภาพอยู่คู่กับเราไปนานๆ