fbpx

5 โรคภัย..ผู้สูงอายุมักพบในฤดูหนาว

ฤดูหนาว..เป็นฤดูที่มีอุณณภูมิลดต่ำลงที่สุด ซึ่งสภาพอากาศที่หนาวเย็นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ และเป็นช่วงที่ผู้สูงอายุเกิดโรคภัย ไข้เจ็บมากที่สุด วันนี้จึงมาแนะนำ 5 โรคที่มักพบในผู้สูงอายุ เพื่อรู้จักและป้องกันในช่วงฤดูหนาวนี้
“โรคไข้หวัด” มักจะไม่มีอาการรุนแรงและสามารถหายได้เองใน 1 สัปดาห์ แต่สำหรับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอ่อนแอ อาจเกิดภาวะขาดน้ำเนื่องจากไข้สูง ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำเพิ่มขึ้น จึงควรดูแลผู้สูงอายุ โดยให้ดื่มน้ำอุ่นมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ และหากมีไข้สามารถรับประทานยาลดไข้พาราเซตามอล ยาลดน้ำมูกและยาแก้ไอ มักจะไม่มีอาการรุนแรงและสามารถหายได้เองใน 1 สัปดาห์ แต่สำหรับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอ่อนแอ อาจเกิดภาวะขาดน้ำเนื่องจากไข้สูง ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำเพิ่มขึ้น จึงควรดูแลผู้สูงอายุ โดยให้ดื่มน้ำอุ่นมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ และหากมีไข้สามารถรับประทานยาลดไข้พาราเซตามอล ยาลดน้ำมูกและยาแก้ไอ
“โรคไข้หวัดใหญ่” เกิดจากเชื้อ Influenza virus อาการที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ คือ ภาวะซึม ทานข้าวไม่ได้ สับสน มีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว ไอแห้ง เจ็บคอ และมีน้ำมูก อาการป่วยในผู้สูงอายุมักมีความรุนแรงมากกว่าคนปกติโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ดังนั้นจึงควรป้องกันโดยการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี
“โรคภูมิแพ้” ช่วงฤดูหนาวอากาศมักเย็นลง ทำให้คนที่เป็นโรคภูมิแพ้มีอาการกำเริบได้ง่าย โดยอาจมีอาการคันจมูก คันตา จามมีน้ำมูกใสๆ คัดจมูกอยู่ตลอด บางรายมีผื่นนูนคันเกิดขึ้น ในช่วงนี้ควรดูแลสุขภาพให้ดี หลีกเลี่ยงอากาศที่หนาวจัด สวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่อบอุ่น และรับประทานยาแก้แพ้อากาศเพื่อลดอาการลง
“ผิวหนังแห้ง”  ในช่วงฤดูหนาวความชื้นในอากาศมักลดลงจึงทำให้ผิวแห้ง คันและลอกได้ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุเนื่องจากมีการสร้างของไขมันลดลง ดังนั้นควรใช้สบู่ที่ผสมน้ำมัน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง หรือใช้ครีมบำรุงผิว เช่น cream base ,vaseline ทาวันละ 2 คร้ังเป็นต้น
“อุณหภูมิในร่างกายต่ำเกินไป” อากาศที่หนาวเย็นมาก อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส อาจเกิดภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่ำ ทำให้ไม่สามารถสร้างและเก็บความร้อนในร่างกายได้ มักพบได้ในผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปและในผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาต โรคสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน เป็นต้น การดูแลป้องกันคือ การพยายามรักษาความอบอุ่นของร่างกาย รับประทานอาหารครบถ้วน และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่อากาศหนาวจัด