fbpx

สมรรถภาพทางเพศ

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction) คือ ภาวะที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้สมบูรณ์ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ อาการนี้สามารถเกิดขึ้นในผู้ชายทุกๆช่วงวัยได้ แต่ก็มักจะพบมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น โดยกลไกในการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายค่อนข้างมีความซับซ้อน (Tharyan P. et al, American Urological Association.) กล่าวคือ สิ่งเร้าจะกระตุ้นสมองให้ส่งสัญญาณผ่านเส้นประสาทไขสันหลัง สัญญาณเหล่านี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดการปล่อยสารเคมีที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปทำให้หลอดเลือดส่งเลือดเข้าสู่อวัยวะเพศชาย จึงทำให้อวัยวะเพศชายขยายใหญ่ขึ้น เนื้อเยื่อของอวัยวะเพศชายมีลักษณะคล้ายฟองน้ำ เรียงตัวกันเป็นแท่ง การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายจะเกิดขึ้นเมื่อมีเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อนี้และมีการขยายตัวเต็มที่ การขยายตัวดังกล่าวจะไปกดเส้นเลือดดำทำให้เลือดไหลออกจากอวัยวะเพศชายได้น้อย สาเหตุของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้นอาจเกิดจากการสะดุดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่กล่าวมา โดยอาจมีสาเหตุจากปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจก็ได้ (Ernst E. et al, Yun T.K., et al, Coon JT, et al)

สาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศคืออะไร

  • ปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ เช่น ความรู้สึกผิดหรือความกังวลต่างๆ โดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งกลัวว่าอวัยวะเพศจะไม่สามารถแข็งตัวได้ จนกลายเป็นสิ่งรบกวนใจถึงขนาดที่ทำให้เกิดเป็นความคาดการณ์ไปเองว่าจะเป็นเช่นนั้น

  • สภาวะที่มีผลกระทบต่อสมองและการลดลงของแรงขับทางเพศ ได้แก่ อาการซึมเศร้าหรือโรคจิตเภท การใช้ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยาระงับประสาท ยาต้านการซึมเศร้า ยาลดความดันโลหิตบางชนิด และแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการป่วยเรื้อรัง เช่นโรคหัวใจ ปอด ไต หรือโรคตับ และโรคมะเร็งบางชนิด

  • การเปลี่ยนแปลงด้านฮอร์โมนที่ทำให้ความต้องการทางเพศลดลง รวมถึงระดับเทสโทสเทอโรนลดลง ระดับโปรแลกตินเพิ่มขึ้น(ซึ่งขึ้นอยู่กับการทำงานของต่อมพิทูอิทารี่) และภาวะที่ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนมากหรือน้อยเกินไป

  • ความผิดปกติต่างๆ ทางสมอง ซึ่งความผิดปกตินี้อาจไม่มีผลต่อเรื่องความต้องการทางเพศ แต่จะมีความเกี่ยวเนื่องทางระบบประสาทซึ่งมีผลต่อการทำหน้าที่ทางเพศ ความผิดปกติดังกล่าวจะรวมถึงเนื้องอกในสมองและเส้นเลือดในสมองอุดตันด้วย

  • มีความผิดปกติที่บริเวณไขสันหลัง เช่น ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง (Multiple Sclerosis) หรือการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง

  • เส้นประสาทส่วนปลายถูกทำลาย โดยมีสาเหตุจากโรคเบาหวาน หรือการผ่าตัดกระดูกเชิงกรานเพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก หรือมะเร็งลำไส้

  • การรับประทานยาบางชนิดก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการเสื่อสมรรถภาพทางเพศได้ ได้แก่ ยาต้านอาการซึมเศร้า anticholinergics ยากลุ่มแอนตี้ฮีสตามีน ยาลดความดันโลหิตสูง เบต้า-บล็อกเกอร์ (และยาลดความดันอื่นๆ ในกลุ่ม antihypertensives) รวมไปถึงการได้รับสารนิโคตินจากการสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานานๆ ด้วย

  • โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดส่วนปลาย (การไหลเวียนของเลือดไม่ถึงอวัยวะส่วนปลายสุดและอวัยวะเพศชาย) ความอ่อนล้าอายุมากขึ้น

การรักษา และป้องกันการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

 • การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 • นอนหลับให้เพียงพอ

 • ทำจิตใจให้สบาย ลดความเครียด

 • รับประทานอาหารให้เหมาะสม และหลีกเลี่ยงของหวานและของทอด

จากการศึกษาทางโภชนาบำบัดทางเพศพบว่า ถั่งเช่า เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการกระตุ้นอวัยวะเพศ และการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ทำให้สามารถกลับฟื้นขึ้นมาแข็งตัวได้ ในถั่งเช่ามีสารสำคัญในกลุ่ม (Cordycepin) เป็นสารออกฤทธิ์หลักในถั่งเช่าช่วยในการขยายตัวของหลอดเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้น สารในกลุ่มไนตริกออกไซด์ ซึ่งเป็นสารที่จะอยู่ในเซลล์บุผนังหลอดเลือด มีส่วนช่วยส่งผลให้มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้เลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะเพศมากขึ้น

จากงานวิจัยพบว่า ถั่งเช่าช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

ถั่งเช่าถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งในการกับหนูเพศผู้อายุ 7 สัปดาห์ โดยแบ่งหนูออกเป็น 30 ตัวต่อกลุ่มทดลองและเลือกให้หนูทดลองได้รับสารอาหารปกติและสารสกัดที่มีถั่งเช่าปริมาณ (1% และ 5%) เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ และทำการเก็บเชื้ออสุจิจากหนู 6 ตัวต่อกลุ่ม ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาของการสังเกต หนูทดลองจะได้รับการพักฟื้นตัวเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ และทำการตรวจวัดคุณภาพและปริมาณของอสุจิ ก่อนจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับหนูทดลองที่ได้รับแค่อาหารปกติ

หลังการทดลอง

พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดจากถั่งเช่ามีปริมาณของเซลล์อสุจิที่เคลื่อนไหวได้ดีมากขึ้น และยังมีการหลั่งฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนออกมาได้มากขึ้น ซึ่งสรุปได้ว่าสารสกัดจากถั่งเช่ามีส่วนช่วยในการเพิ่มคุณภาพ และปริมาณของอสุจิในหนูทดลองได้
  ที่มา : Huang YL1, Leu SF, Liu BC, Sheu CC, Huang BM. (2004). In vivo stimulatory effect of Cordyceps sinensis mycelium and its fractions on reproductive functions in male mouse. Life Sci. 16;75(9):1051-62.

  จากงานวิจัยในผู้ชาย 22 คน ใช้ถังเช่าเป็นอาหารเสริมพบว่าช่วยเพิ่มจำนวนของสเปิร์มในอสุจิได้ 33% และมีผลลดปริมาณของสเปิร์มที่ผิดปกติลง 29% และมีอีกกรณีศึกษาในผู้ป่วยทั้งชายและหญิง 189 คน ที่มีความต้องการทางเพศลดลง  พบว่าถังเช่าสามารถช่วยทำให้อาการและความต้องการทางเพศสูงขึ้น 66% นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยสนับสนุนว่าการ รับประทานถังเช่าจะช่วยปกป้องและช่วยให้การทำงานของต่อมหมวกไต ฮอร์โมนจากต่อมไทมัส และ จำนวนของสเปิร์มที่สามารถปฏิสนธิได้เพิ่มขึ้น 300 % และช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศของผู้หญิงได้ 86%