fbpx

4 ปัจจัยหลัก..ที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อม

ข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนที่ผิวข้อ ทั้งทางด้านรูปร่างและโครงสร้าง โดยมีสาเหตุมาจาก 4 ปัจจัยหลัก ดังนี้
1. “อายุที่เพิ่มมากขึ้น” จากการสำรวจพบว่าผู้ที่มีอายุมากขึ้น มากกว่า 50 ปีขึ้นไป มักมีอาการโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นจะส่งผลทำให้เซลล์กระดูกหมดอายุขัยเร็วขึ้น รวมถึงการสร้างและการซ่อมแซมเซลล์กระดูกอ่อน (Chondrocyte) ลดลงอีกด้วย
2. “น้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้น” เนื่องจากข้อเข่าเป็นจุดรับน้ำหนักของร่างกาย เมื่อน้ำหนักตัวมากจะส่งผลทำให้กระดูกอ่อนที่บริเวณเข่าสึกกร่อน และทำให้เอ็นรอบเข่าไม่แข็งแรง ส่งผลให้เข่าต้องรองรับน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้น
3. “การทำงานหนัก” พบว่าท่าทางในการทำงาน ที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อม พบว่าท่าทางในการทำงาน มีผลทำให้ข้อเข่าเสื่อม เช่นคนที่ต้องทำงานคุกเข่า นั่งยองๆ หรือยืนนานๆ มีโอกาสทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายกว่าคนที่ทำงานเบาๆ
4. “เพศ” พบว่าเพศหญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีโอกาสการเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าเพศชายที่อายุเท่ากัน
ยังมีอีกหลากหลายปัจจัยเสี่ยง อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้อเข่าเสื่อมนะครับ ซึ่งพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันก็มีส่วนสำคัญเช่นกันนะครับ ฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอ ออกกำลังกายแต่พอดีให้เหมาะสมกับวัยด้วยนะครับ