fbpx

ฉันไม่ได้ป่วยอะไร..ทำไมต้องไปหาหมอ!

วัยเกิน 60 คือวัยผู้สูงอายุ ที่เกิดความเสื่อมถอยของร่างกาย ซึ่งส่งผลโดยตรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งคนในวันนี้ต้องได้รับการดูแลสุขภาพอย่างดี ซึ่งทางเลือกในการดูแลต้องมีการไปหาหมอ หรือพบแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพ คัดกรอง ประเมินความเสี่ยงต่อโรคภัยทั้งหลาย ช่วยให้ตรวจพบปัญหาสุขภาพและทำการรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้สามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในคนสูงวัย อายุ 60 ปีขึ้นไป เขาต้องตรวจอะไรกันบ้างที่จำเป็นและเหมาะสม
  – เริ่มจากการซักประวัติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป
   – การวินิจฉัยและตรวจสุขภาพเบื้องต้น
    – ตรวจวินิวฉัยภายในการทำงานและภาวะเสื่อมต่างๆ
     – การตรวจสุขภาพเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงวัยเพศหญิง
การตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุเป็นประจำ ทำให้ผู้สูงอายุได้รับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพด้านต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยหาต้นตอของโรคหรือความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรกแล้ว ยังทำให้ง่ายที่จะรักษาให้หายขาดได้หรือบรรเทาอาการให้ดีขึ้นได้ สามารถรับมือกับโรคเรื้อรังและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ช่วยคัดกรองความเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต