fbpx

เคล็ด(ไม่)ลับ..การดูแลกันและกันในวัยสูงอายุ

ปี 2556 องค์การอนามัยโลก เปิดเผยข้อมูลว่า คนสูงวัยในประเทศไทย มีอายุขัยยืนยาวเป็นอันดับที่ 76 ของโลก จากทั้งหมด 193 ทั่วโลก โดยอายุเฉลี่ยผู้ชายจะมีอายุอยู่ที่ 71 ปี ส่วนผู้หญิง 78 ปี เมื่อวิเคราะห์เฉลี่ยพบว่าเพิ่มขึ้นจากอดีต ซึ่งในปัจจุบันในสังคมของประเทศไทยมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว เชื่อได้ว่าหนึ่งสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสามารถพบเห็นได้บ่อย คือ สังคมของผู้สูงอายุ ที่มีการนัดพบปะ พบเจอ กันมากขึ้น มีการแนะนำเรื่องต่างๆที่ดีและสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขระหว่างกันและกันอยู่เสมอ วันนี้จึงมาแนะนำ เคล็ด(ไม่)ลับ วิธีการดูแลกันและกันของผู้สูงอายุ
คำแนะนำการดูแลกันและกันในวัยผู้สูงอายุ
    1. ให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง
      2. หมั่นดูแลสุขภาพร่างกาย
        3. บำบัดดูแลตนเองและคนสูงอายุรอบข้าง
เพียงเท่านี้ คุณก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขสมวัย และใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างคุ้มค่า เป็นบุคคลตัวอย่างแห่งความสุขให้กับลูกหลานได้ นอกจากนี้ คุณยังจะมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรง เป็นบุคคลที่น่าอิจฉาแม้ว่าจะอยู่ในวัยสูงอายุก็ตาม