fbpx

60+ แก่แค่ไหนก็เที่ยวได้

อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป จัดอยู่ในวัยสูงอายุ ในอดีตหลายคนอาจนึกสภาพคนสูงอายุต้องอยู่แต่บ้าน ไม่ค่อยมีแรงทำอะไร แต่ในปัจจุบันวัย 60+ หรือวัยผู้สูงอายุ เรียกง่ายๆว่า “วัยเก๋า” มีการติดต่อเชื่อมโยงกันมากขึ้นผ่านทางสื่อโซเซียลมิเดีย ทำให้มีการรวมตัวชาวแก๊งเที่ยวเอง ไปเอง ของวัย 60+ มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการเดินทางท่องเที่ยวต้องคำนูงถึงสุขภาพของผู้สูงอายุ วันนี้จึงมารวบรวมคำแนะนำดีๆ เมื่อผู้สูงอายุต้องการเดินทางท่องเที่ยวว่าต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
“วางแผนการเที่ยว” โดยคำนึงถึง สถานที่ที่ต้องการไป, เส้นทางและจุดพัก, สภาพอากาศหรือฤดู
  “อุปกรณ์ที่จำเป็นตลอดการเดินทาง” ร่างกายที่เสื่อมถอยลงของผู้สูงอายุอาจทำให้การเคลื่อนย้ายหรือเดินทางเป็นเรื่องลำบาก ฉะนั้นสิ่งที่ควรเตรียมคือสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จะช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวสนุกยิ่งขึ้น
   “จัดเตรียมยารักษาโรค” ยามเจ็บป่วยหรือฉุกเฉิน แก่ตัวลง ระบบภูมิคุ้มกันก็ต่ำลงตาม สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ค่อยเท่าสุขภาพใจ อาจทำให้วัย 60+ เจ็บป่วยง่าย จึงควรพกยาพื้นฐาน หรือใบรับรองแพทย์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เคยเป็น หรือโรคที่เป็นอยู่ไปเผื่อ หากเกิดใดๆ จะได้แจ้งแก่แพทย์หรือเภสัชกรได้ถูกต้อง ครบถ้วน
    “คำนึงเรื่องอาหารการกิน” การจัดเตรียมหรือเลือกร้านอาหารให้เหมาะกับผู้สูงอายุก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะระบบทางเดินอาหารของผู้สูงอายุไม่ได้ดีอย่างแต่ก่อน
     “สำรวจสภาพอากาศล่วงหน้า” ผู้สูงอายุมีภูมิคุ้มกันและร่างกายที่อ่อนแอกว่าคนวัยอ่อนกว่า ทำให้ไวต่อสภาพอากาศมากกว่า โรคและอาการที่พบได้บ่อยในแต่สภาพอากาศ พร้อมคำแนะนำเพื่อการเที่ยวให้สนุก ไม่ต้องพบกับปัญหาสุขภาพ
      “เตรียมพร้อมสำหรับที่นอน” ผู้สูงอายุมักนอนน้อย หรืองีบระยะสั้นๆ บ่อยๆ ยิ่งหากเดินทางไปต่างที่ก็ยิ่งอาจเกิดปัญหาการนอนได้มากขึ้น ฉะนั้นก่อนวันเดินทางจึงควรฝึกนอนและตื่นเป็นเวลาไว้ก่อนสักระยะ เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้แก่ร่างกาย
นอกจากวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางด้านอื่นๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การเตรียมความแข็งแรงของร่างกายให้พร้อมก็สำคัญไม่แพ้กัน ผู้สูงอายุอาจออกกำลังโดยทำงานบ้านที่ไม่หนักจนเกินไป เช่น กวาดพื้น รดน้ำต้นไม้ เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือฝึกท่ากายบริหารง่ายๆ เช่น รำไทเก๊ก เต้นออกกำลังกาย สำหรับผู้ที่เป็นโรคความดัน หรือโรคที่เสี่ยงต่อสุขภาพ อาจะเริ่มจากการยืดเหยียดร่างกายก่อนก็ได้ แล้วค่อยออกกำลังกายที่หนักขึ้นภายหลัง