fbpx

รุ่นใหญ่..อยากไดเอท!!

การลดน้ำหนักในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุนั้นสามารถลดน้ำหนักได้ยาก เนื่องจากเมื่อมีอายุมากขึ้น กระบวนการเผาผลาญของร่างกายก็ช้าลง หากมีน้ำหนักตัวมากเกินไปนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพตามมาได้ ซึ่งอาจนำมายังโรคของผู้สูงอายุที่จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป อาทิ โรคเบาหวาน โคเลสเตอรอลสูง หรือโรคกระดูกไขข้อต่างๆ ดังนั้น การดูแลน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่ลูกหลานควรใส่ใจ ดูแลเป็นพิเศษ แต่จะให้ผู้สูงอายุลดน้ำหนักด้วย การอดอาหารหรือออกกำลังกายอย่างหนักเหมือนเด็กและวัยรุ่นคงลำบาก ด้วยร่างกายและสภาวะที่เปลี่ยนไป การลดน้ำหนักในผู้สูงอายุจึงควรทำอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ยังได้รับสารอาหาร ที่ครบถ้วนควบคู่กันไปด้วย ซึ่งวันนี้เรามาแนะนำเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพและน้ำหนักของผู้สูงอายุ 
“ทานอาหารให้ตรงเวลา” ค่อยๆลดปริมาณอาหารในมื้อเย็น
  “เลือกวิธีการปรุง” ต้ม นึ่ง ตุ๋น
   “ออกกำลังกาย” ด้วยการเดินช้าๆ ครั้งละ 20-30 นาที
    “เลือก” ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
     “หลีกเลี่ยง” เนื้อสัตว์ติดมัน ขนม นม เนย ของไขมันสูง
      “ดื่มน้ำ” มากๆ
       “ผู้สูงอายุจะใช้พลังงานต่อวัน” ประมาณ 1,200 แคลอรี่ ถึง 2,000 แคลอรี่
สุดท้ายนี้ การช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ท่านรักมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ท่านมีชีวิตที่สมดุลทั้งทางด้านอาหาร การออกกำลังกาย กิจกรรมทางกาย และด้านจิตใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ใกล้ชิด และสมาชิกในครอบครัวทุกคนควรตระหนักถึงจึงนำมาซึ่งการชราอย่างมีคุณภาพ