fbpx

3 โรคยอดฮิตของผู้ชาย "วัยหลักสี่"

เหตุผลก็เพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่มักให้ความสนใจกับสุขภาพของตัวเองน้อยกว่าผู้หญิง ในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สุ่มเสี่ยงกับการทำลายสุขภาพมากกว่า ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่านอกเหนือจากโรคทั่วไปที่คนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเป็นได้เมื่ออายุมากขึ้น คุณผู้ชายจึงควรกังวล หันมาดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดโรคดังกล่าวขึ้น
1. “โรคต่อมลูกหมากโต” พบมากในเพศชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งจะมีภาวะต่อมลุกหมากมีขนาดใหญ่มากขึ้น ส่งผลให้ไปกดเบียดทางเดินปัสสาวะ ทำให้ท่อปัสสาวะแคบลง ในบางครั้งอาจมีเลือดปนออกมาในปัสสาวะ รวมไปถึงกลั้นหรือใช้เวลาปัสสาวะนาน หากพบอาการเฃ่นนี้ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพเพิ่มเติม
2. “โรคความดันโลหิตสูง” โรคที่ได้รับขนานนานว่า “เพชฌฆาตเงียบ” เนื่องจากมีความรุนแรงถึงแก่ชีวิตหากไม่ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆ หลายคนที่เป็นโรคดังกล่าว ควรเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพ ไม่รับประทานอาหารเค็ม อาหารดอง ออกกำลังกายมากขึ้น และหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกฮอลล์และสูบบุหรี่ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพตัวเองอยู่เสมอ
3. “การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ” หรือภาวะอวัอวะทางเพศที่ไม่แข็งตัว ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากเส้นเลือดตีบ ซึ่งอาจเกิดจากโรคประจำตัว อาทิ ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าว ซึ่งวิธีป้องกันอาจจะต้องมีการควบคุมการรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกฮอลล์ การสูบบุหรี่ รวมถึงการตรวจสุขภาพด้านอื่นๆ ควบคู่ด้วย
ถึงโรคเหล่านี้จะพบบ่อย แต่ก็เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ถ้าหันมาดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ งดดื่มแอลกฮอล์ งดสูบบุหรี่ และที่สำคัญคือการตรวจสุขภาพอยู่เสมอ เพื่อคัดกรองและหาวิธีป้องกันตั้งแต่เนิ่น หากพบโรคดังกล่าวข้างต้น

 

2. โรคความดันโลหิตสูง” โรคที่ได้รับขนานนานว่า “เพชฌฆาตเงียบ” เนื่องจากมีความรุนแรงถึงแก่ชีวิตหากไม่ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆ หลายคนที่เป็นโรคดังกล่าว ควรเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพ ไม่รับประทานอาหารเค็ม อาหารดอง ออกกำลังกายมากขึ้น และหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกฮอลล์และสูบบุหรี่ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพตัวเองอยู่เสมอ

3. การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ” หรือภาวะอวัอวะทางเพศที่ไม่แข็งตัว ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากเส้นเลือดตีบ ซึ่งอาจเกิดจากโรคประจำตัว อาทิ ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าว ซึ่งวิธีป้องกันอาจจะต้องมีการควบคุมการรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกฮอลล์ การสูบบุหรี่ รวมถึงการตรวจสุขภาพด้านอื่นๆ ควบคู่ด้วย

ถึงโรคเหล่านี้จะพบบ่อย แต่ก็เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ถ้าหันมาดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ งดดื่มแอลกฮอล์ งดสูบบุหรี่ และที่สำคัญคือการตรวจสุขภาพอยู่เสมอ เพื่อคัดกรองและหาวิธีป้องกันตั้งแต่เนิ่น หากพบโรคดังกล่าวข้างต้น

3. “การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ” หรือภาวะอวัอวะทางเพศที่ไม่แข็งตัว ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากเส้นเลือดตีบ ซึ่งอาจเกิดจากโรคประจำตัว อาทิ ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าว ซึ่งวิธีป้องกันอาจจะต้องมีการควบคุมการรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกฮอลล์ การสูบบุหรี่ รวมถึงการตรวจสุขภาพด้านอื่นๆ ควบคู่ด้วย